Föreläsning – Skapa framgång!

Jag har tillsammans med Magnus Tångring under de senaste fyra åren jobbat med den mentala biten för att utveckla mig som person och skidåkare. Nu anordnar vi en kväll för bl.a. nätverkande tillsammans med andra företag i och utanför nätverket teamjens, men också en inspirerande föreläsning för att utveckla just dig!

Välkomna!

Dag och tid: onsdag den 7:e november kl 18.30 till ca 20.30
Plats: IOGT-lokalen, Björbo

Biljettpris 500 kr / pers (exkl. moms), 500 kr (inkl. moms för privatperson), inget pristak finns.
Som Guldsponsor i teamjens ingår två biljetter till sponsorföreläsningen.
Anmälan till: jens@teamjens.se

Ungefärligt upplägg
30 minuter Mingel och något ätbart från bl.a. Siljans Chark
15 minuter Jens inleder
60 minuter Föreläsning, Magnus Tångring
15 minuter Speeddating/nätverkande
15 minuter Uppsamling och avslut

 

Sponsorföreläsning, Skapa framgång!
Vad är Sponsorföreläsning? Sponsorföreläsning har ett kunskaps och inspirationsperspektiv men även möjlighet till att skapa en god ekonomi för aktiva, lag och föreningar. Vi tror på att kunskap, samarbete och relationer leder till att idrotten och idrottarna utvecklas och att vi bygger gemenskap mellan ledare, aktiva och sponsorer.

Vad vill vi med Sponsorföreläsning? Med Sponsorföreläsning vill vi vara med och bidra till utvecklingen av svensk idrott. Att bidra till möjligheter och utveckling både inom bredd och topp, individuellt eller tillsammans.

I forumet Sponsorföreläsning vill vi ge möjlighet till idrotten/idrottaren att kunna bedriva sin idrott på ett så bra sätt som möjligt. Sponsorerna har en viktig funktion i detta. För att skapa mervärde även för sponsorn så har vi valt att knyta ihop idrottaren och sponsorernas möjlighet till att knyta kontakter samtidigt som sponsorerna får kunskap om vad som leder till framgångsrika företag och organisationer.

 

Föreningsföreläsningen, Skapa framgång, ca 60-90 minuter
Skapa framgång är en föreläsning som är helt unik i sitt slag. Magnus har under 25 år undervisat, coachat och föreläst i hur psykologi, biologi och neurologi påverkar vår kommunikation med oss själva och med andra. Att det i grund och botten är hur vi leder oss själva och leder andra som är kärnan i att skapa framgång både ur ett individ, team och organisations perspektiv, är det få som känner till.

Föreläsningen kommer att ge kunskap och insikt samt flera aha-upplevelser om tillstånd, beslut och beteenden. I teori förklara hur och varför det neurologiskt och biologiskt är fullt möjligt att ändra på sin egen person till den du vill vara och inte den du enligt slumpen blir.

• Frågor och områden som kommer att beröras:
• Hur kan du använda hjärnans alla resurser på bästa sätt?
• Hur kommer vi åt de exekutiva förmågor som;
 kreativitet, fokus
 förmågan till att ta initiativ
 tidsuppfattning
 förmågan att planera och organisera
 förmågan att värdera egna handlingar
 skapandet av struktur i vardagen
 förmågan att motivera sig själv till handlingar
• Vad händer med våra resurser när systemen är överbelastade?
• Hur kan vi påverka och styra beslutsprocesser?
• Hur skapas framgångsrika team och organisationer?

Magnus Tångring är specialist inom förändringsarbete och utveckling avseende organisationens och ledarskapets förmåga att agera i vardagen. Erfarenhet som förvärvats igenom arbete med organisations- och ledarutveckling mot både offentlig och privat sektor, stora och små organisationer samt ett stort engagemang i idrotten. Magnus kompetens och erfarenhet inom beteendevetenskap och prestationspsykologi gör att ledare utvecklas enormt under hans ledning.

Magnus har varit VD, seniorkonsult/konsult, HR specialist i mer än 15 år. Han har utbildning i MBA, magister i företagsekonomi med inriktning beteendeekonomi (handlar om hur människans tankar, känslor, beslut och beteende studeras). Magnus är även utbildad projektledare och idrottspsykologi samt Leg naprapat. Magnus väver även in neurovetenskap, neuropedagogik och neurobiologi i arbete och föreläsningar, forskningsområden som integrerar hjärnan med psykologi och biologi, där biologiska mekanismer och aktivitet i hjärnan är centrala aspekter.